Sådan regner Mybanker.dk på kreditkort/hurtiglån

De hurtiglån samt kontokort/kreditkort, som er medtaget på Mybanker.dk’s hurtiglånsoversigter er alle kendetegnet ved,

  • at du typisk kan opnå dem i løbet af ganske kort tid.
  • at du typisk ikke skal gennem en traditionel bank-kreditvurdering. Ofte er det nok, at du ikke er registreret i RKI, og din indtægt behøver ikke være specielt høj.

Enkelte pengeinstitutters hurtiglån og kreditkort/kontokort er også med på oversigten. Men kun når lånet eller kreditkortet/kontokortet er ens med et traditionelt finansieringsselskab.

Hvordan kan Mybanker.dk sammenligne ÅOP på lån og kreditter?
Når man kan sammenligne kreditkort/kontokort med lån, så er det fordi, der formentlig ikke findes kreditkort/kontokort, hvor du ikke skal erlægge en betaling. D.v.s. at kreditkort/kontokort “opfører sig” som almindelige lån, hvor du skal betale en låneydelse.

I det “virkelige liv” aftales den tilknyttede kreditramme til et kreditkort/kontokort som hovedregel at være afdragsfri (kreditrammen er uforandret), og der er intet udløbstidspunkt for kreditten. Det betyder, at den til kortet tilknyttede kredit er “gældende indtil videre”. De indbetalinger, man foretager på kreditten, er med til at nedbringe den skyldige saldo, men trækningsmuligheden (kreditrammen) er stadig på beløb, som man har aftalt skal gælde for kreditkortet/kontokortet.

I vores beregningseksempler er det antaget, at kreditkort/kontokort kun bruges én gang, hvorefter kredittens saldo nedbringes med de (løbende) indbetalinger, långiver har bestemt gælder for det pågældende kreditkort/kontokort.

Mybanker.dk’s forudsætninger for valg og beregning

 

1 Alle kreditkort/kontokort og hurtiglån er uden sikkerhed (blancovilkår).
2 Priserne er de priser, der gives til helt almindelige privatkunder.
3  Hvis der er knyttet særlige betingelser til kreditkortet/kontokortet og hurtiglån, f.eks. alder, så fremgår det af oversigten.
4 Der stilles ikke krav om, at du køber særlige serviceydelser i/via långiver.
5 Du bruger kreditkortets/kontokortets/hurtiglånets disponible beløb straks (på dagen efter en rentetilskrivningsdato), hvorefter du går i gang med at betale af på gælden hver måned, første gang på sidste kalenderdag i optagelsesmåneden.
6 Nedbringelsen sker månedligt (på månedens sidste kalenderdag), og der er taget højde for den mindsteydelse/mindstebeløb, som långiver har bestemt gælder for kreditkortet/kontokortet og hurtiglånet.
7 Vi har dog fravalgt at vise de kreditkort/kontokort, hvor du mindst skal betale 25% af kreditmaksimum/kredittens restgæld hver måned. Netop da denne form for afvikling betyder, at kreditten er afviklet “meget” hårdt fra starten og derfor ikke vil kunne sammenlignes med de andre typer kreditkort/kontokort og hurtiglån, som vi viser på sammenligningsoversigten.
8 Løbetiden kan være mindst 2 år. (Det betyder, at vores hurtiglånsoversigt ikke indeholder hurtiglån og kreditkort/kontokort, hvor gælden vil være på 0 kr. efter en løbetid på f.eks. 11 måneder).
9 Du betaler af på gælden på den billigste måde. (Tilbyder långiver f.eks. flere tilbagebetalingsmuligheder, f.eks. med indbetalingskort, via Betalingsservice og automatisk overførsel via homebanking, så indgår gebyret for den billigste betalingsmulighed i vores beregning af låneeksemplet. Ligesom vi har valgt, at har långiver forskellige gebyrer for et kontoudtog, så er billigste løsning valg.
10 I beregningen er det forudsat, at alle måneder er lige lange, at renten tilskrives den sidste kalenderdag i måneden eller kvartalet afhængigt af, om der for produktet er månedlig eller kvartårlig rente. Ligesom evt. gebyrer tilskrives enten (hvis opkrævning forud): den 1. i betalingsmåneden og (hvis opkrævning bagud) den sidste kalenderdag i betalingsmåneden.

Øvrige forudsætninger
Mybanker.dk kan ikke garantere, at du opnår de viste hurtiglån og kreditkort/kontokort, da det er op til den enkelte långivers regler for kreditvurdering, om hurtiglånet og kreditkortet/kontokortet bevilges eller ej.

Visse rentesatser behøver ikke at være gældende for alle forbrugere. Netop da en sats i et rentespænd afhænger af långivers kreditvurdering.

Se hvordan Mybanker.dk udregner ÅOP: Klik hér.