Sådan udregner Mybanker.dk ÅOP før og efter skat

Mybanker.dk viser den reelle pris (efter skat) på lån og kreditter.

Mybanker.dk har valgt at vise både ÅOP før skat og efter skat.

Når Mybanker.dk har valgt, at du også skal se ÅOP efter skat, er det fordi, det er den eneste reelle prisudregning for et lån eller kredit. I tallet for ÅOP efter skat er der taget højde for de beløb, du kan trække fra på din selvangivelse, og dermed får du et tal der udtrykker din nettoomkostning ved lånet/kreditten.

Som bekendt kan man trække renteudgifter (herunder “løbende” provisionsbeløb) fra i skat. Har du har flere renteudgifter end renteindtægter, har du såkaldt “negativ kapitalindkomst”. Det betyder, at du kan trække nye renteudgifter fra i kommune- og kirkeskatten samt i sundhedsbidraget (tidligere amtsskat). Den gennemsnitlige kommune- og kirkeskat + sundhedsbidrag for udgør 33,7% (2012), 33,7% (2011), 33,6% (2010).

 

Hvis du har flere renteindtægter end renteudgifter, har du såkaldt “positiv kapitalindkomst”. Hvis din positive kapitalindkomst i 2011 overstiger 40.000 kr. (80.000 kr. i alt for ægtefæller), medgår den positive kapitalindkomst i grundlaget for beregning af topskatten. Det betyder, at du reelt også vil kunne fratrække nye renteudgifter i topskatten svarende til en fradragsværdi på 51,5% (skatteloftet i 2011) + kirkeskat.

 

Når Mybanker.dk udregner ÅOP efter skat på sammenligningsoversigterne for udlån, så er skattefordelen for hele løbetiden udregnet som 33,7% (2012) og 33,7% (2011) (som svarer til gennemsnitlige kommune-, og kirkeskat samt sundhedsbidrag) af de beløb, som du kan få fradrag for på selvangivelsen. Netop fordi de fleste mennesker, der optager lån og kreditter, har flere renteudgifter end renteindtægter.

 

I 2012 nedsættes sundhedsbidraget med 1% og bundskatten forhøjes med 1%. Det samme sker i årene 2013 til og med 2019, hvor sundhedsbidraget vil være helt væk. Det betyder, at værdien af rentefradraget i 2012 vil være 1% point mindre, fordi sundhedsbidraget er reduceret. Som kompensation får personer med negativ kapitalindkomst i 2012 et nedslag i skatten på 1% af den negative kapitalindkomst, dog maksimalt 500 kr. (1.000 kr. for ægtefæller). I 2013 til og med 2019 forhøjes dette nedslag med 1% pr. år, og maks. grænsen forhøjes hvert år med 500 kr. (1.000 kr. for ægtefæller).

 

Betydningen er, at værdien af rentefradraget for personer med negativ kapitalindkomst over 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtefæller) reduceres. I Mybanker.dk’s beregning af ÅOP efter skat, er der i beregningen ikke taget højde for dette, og ÅOP efter skat vil derfor være højere for personer med en negativ kapitalindkomst over 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtefæller).