Beregning af årlig omkostningsprocent (ÅOP)

Se hvilke omkostninger (gebyrer, renter, m.m.) der skal indgå i ÅOP (årlige omkostninger i procent)

Man opdeler gebyrer, renter mm. (også kaldet kreditomkostninger) i:

 1. eengangsomkostninger (se nedenfor) og
 2. “løbende” omkostninger (se nedenfor)

Engangsomkostningerne er dem, du skal betale, når du optager lånet eller kreditten, og “løbende” omkostninger er dem, du betaler, så længe lånet eller kreditten løber.

 1. Eksempler på eengangsomkostninger (stiftelsesomkostninger), der skal indgå i ÅOP

(De enkelte långivere (pengeinstitutter mm.) kan godt kalde sine gebyrer for lignende gebyrnavne).

 1. Stiftelsesprovision.
 2. Ekspeditionsgebyr.
 3. Udfærdigelsesgebyr.
 4. Oprettelsesgebyr.
 5. Stiftelsesgebyr.
 6. Gebyr ved genforhandling.
 7. Dokumentgebyr.
 8. Gebyr for udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter.
 9. Långivers gebyr for notering af panthaverdeklaration.
 10. Långivers gebyr for udfærdigelse af panthaverdeklaration.
 11. Forsikringsselskabs gebyr for notering af en panthaverdeklaration(920 kr. hvis bil-ejerpantebrev). Tidligere kaldte man det for “gebyrmærke”, men det gør man ikke længere.
 12. Tinglysningsafgift til Staten (1.660 kr. ved ejerpantebreve o.lign.).
 13. Tinglysningsafgift (procentafgift) til Staten (1,5 % af ejerpantebrevet o.lign.) Afgiften skal oprundes til nærmeste 100 kr. efter følgende regelsæt

(Eksempel):

 

Bil-ejerpante-
brevet er på
Ganget
med procentafgift
Foreløbig udregning Du skal betale
106.732 kr. 1,5% 1.600,98 kr. 1.600 kr. I dette tilfælde
afrundes afgiften nedad.
106.734 kr. 1,5% 1.601,01 kr. 1.700 kr. Dette da afgift-
en skal oprundes opad til nærmeste 100 kr.

 

 1. Gebyr for at få sikkerheder på plads.
 2. Gebyr for at indhente tingbogsattest.
 3. Gebyr for vurdering af det pantsatte.
 4. Gebyr, som du skal betale kontant. D.v.s. gebyrer, som ikke medfinansieres. Det kan f.eks. være gebyr ved overførsel af studielån fra et pengeinstitut til et andet, og hvor det modtagende pengeinstitut tager et gebyr for at oprette studielånet.
 5. Eksempler på “løbende” omkostninger, der skal indgå i ÅOP
 6. Alle forventede omkostninger, som långiver (pengeinstitutter mm.) ved, at du kommer til at betale.
  Ved byggelånskreditter og boliglån vil det f.eks. være vurderingsgebyr, besigtigelsesgebyr, timegebyr, hjemtagelsesgebyr ved realkreditlån og gebyr ved indfrielse af pantebreve.
 7. Forsikringspræmien for en ophørende livsforsikring, hvis långiver (pengeinstitutter mm.), har stillet som betingelse, at forsikringspolicen stilles til sikkerhed for lånet eller kreditten.
 8. Forsikringspræmien til en gruppelivsforsikring, hvis långiver (pengeinstitutter mm.) indsættes som begunstiget.
 9. Kontogebyr, kontobetaling. (Servicegebyr er også set som navn for kontobetaling).
 10. MasterCard-kortafgift på MasterCard-kreditter og Visa/dankort-(kort)afgift, hvis kortet er aftalt, inden kreditten optages.
 11. Månedsgebyr.
 12. Administrationsgebyr.
 13. Årsgebyr.
 14. Gebyr for kontoudskrifter, når der er indgået en fast aftale om levering. Gebyret for ekstraordinære kontoudskrifter, som du bare bestiller “hen ad vejen”, skal ikke indgå i ÅOP.
 15. Gebyr for overførsel af penge fra en konto til lånet eller kreditten, hvis långiver (pengeinstitut mm.) stiller krav om, at en sådan overførselskonto findes. D.v.s når du ikke har nogen valgfrihed med hensyn til overførselsmuligheden eller betalingsmåden.
 16. Betalingsgebyr ved valg af Betalingsservice eller indbetalingskort. Er der en billigere tilbagebetalingsmåde, og du har valgt denne, så skal gebyr ved valg af Betalingsservice eller indbetalingskort ikke medregnes. Vælger du dyreste tilbagebetalingsmåde, så er det dette gebyr, der skal medtages i ÅOP. Så om et gebyr skal medtages eller ej – afhænger af, hvad du har aftalt om tilbagebetalingsmåden, når lånet/kreditten optages.
 17. Garantiomkostninger, hvis en garanti skal tjene til sikkerhed for lånets eller kredittens tilbagebetaling.
 18. Renter samt løbende provision (opkræves kun på kassekreditter).
 19. Depotgebyrer for pantsatte værdipapirer, herunder afgift for registrering af værdipapirerne i Værdipapircentralen.

Betal mindre – Hvis långiver (pengeinstitut mm.) har udregnet ÅOP forkert eller har glemt at oplyse dig om de kreditomkostninger (gebyrer, renter mm), du skal betale

Hvis långiver (pengeinstitut, realkreditinstitut, finansieringsselskaber mm) glemmer at medtage/medregne diverse gebyrer, renter mm. i ÅOP, eller har opgjort kreditomkostningerne (gebyrer, renter mm) forkert. (Det kan f.eks. være et gebyr, som långiver opkræver, men som långiver har glemt at oplyse dig om i dit gældsbrev/kassekreditkontrakt), kan du i øvrigt slippe med at betale mindre.