Hvis du kigger på en låneoversigt, hvor du kan se forskellige låneydelser, løbetider og lånestørrelser, så skal ÅOP også fremgå, men kun for et beregningseksempel.

I EU-forbrugerkreditdirektivets artikel 4, stk. 2, skal pengeinstitutter, finansieringsselskaber og forretninger, der formidler lån og kreditter i forbindelse med reklame/markedsføring blot anvende et repræsentativt priseksempel i forbindelse med deres visning af ÅOP. Og denne begrænsning har også fundet vej til markedsføringslovens § 14 a, stk. 2 (finansieringsselskaber og forretninger, der formidler lån og kreditter) og prisoplysningsbkg. for pengeinstitutter § 9, hvor der alene stilles krav til et repræsentativt priseksempel.

Det betyder, at pengeinstitutter, finansieringsselskaber samt forretninger, der formidler lån og kreditter kan nøjes med at vise ÅOP før skat for et enkelt priseksempel. Og det er selvom, der vises en prisoversigt med et hav af låneeksempler.

Og hvad er i grunden et ”repræsentativt priseksempel”? Det kan man ikke finde nogen entydig forklaring på andet end, at det skal være repræsentativt for de lån og kreditter, som tilbydes af långiver. Men hvis långiver vil stå pænt i en sammenligning, så vil långiver – da du jo ikke kan kontrollere, hvad der er repræsentativt – da formentlig vælge at benytte et lån eller kredit med en stor lånestørrelse og en meget lang løbetid. Netop da ÅOP vil blive lavere, jo længere løbetiden er og jo større beløbet er, sammenlignet med en mindre lånestørrelse og kort løbetid. Der kan dog være en undtagelse fra denne hovedregel, hvis der er tale om en aftalt løbetid ved under 2 år på grund af ligningslovens regelsæt for fradrag for en række stiftelsesomkostninger.

For Mybanker.dk at se er det ikke forbrugervenligt, at der ikke er krav om ÅOP for alle de priseksempler, som du kan blive præsenteret for i en låneoversigt. Faktisk er det et tilbageskridt i forhold til Forbrugerklagenævnets udmelding i Forbrugerstyrelsens juridiske årbog fra 1995 (i sag 1995-202/5-139 “Annoncering med kredittilbud”), hvor Forbrugerklagenævnet sagde, at indeholder en låneoversigt flere priseksempler, så skal ÅOP oplyses for hvert eneste priseksempel.

4.9. Annoncering med kredittilbud

Prismærkningslovens § 2, jf. § 5, stk. 1, og to bekendtgørelser udstedt af Forbrugerstyrelsen i medfør af lovens § 4 giver regler om oplysningspligt i forbindelse med kredittilbud. Det grundlæggende princip i bestemmelserne er, at når en erhvervsdrivende i sin skiltning eller annoncering giver en eller anden oplysning om størrelsen af omkostningerne ved at opnå kredit hos ham, skal han samtidig oplyse de årlige omkostninger i procent. I denne størrelse “årlige omkostninger i procent” medregnes samtlige de omkostninger, det vil medføre at optage kredit frem for at betale kontant.

Et finansieringsfirma annoncerede i Kupon-Nyhederne med lånetilbud. Annoncen indeholdt et skema, hvori var angivet lån med forskellige hovedstole samt de månedlige ydelser ved forskellige løbetider. Forbrugerstyrelsen meddelte firmaet, at efter styrelsens opfattelse indeholdt skemaet ved angivelsen af de månedlige ydelser en sådan oplysning om kreditomkostningerne, at det medførte pligt til samtidig at angive de årlige omkostninger i procent. (1995-202/5-139)

Langtfra alle erhvervsdrivende efterlever reglerne om oplysningspligt i forbindelse med kredittilbud. I visse tilfælde har Forbrugerstyrelsen ved henvendelse til brancheforeninger udvirket, at branchen selv iværksatte en oplysningskampagne vedrørende reglerne”.