Tag: Nyt om renter

Nyt om renter – Juni 2017

Pro-europæiske valgsejre og en Angela Merkel i god form har afblæst den øjeblikkelige risiko for store renteudsving i Europa, og herhjemme er renten på fastforrentede 30-årige realkreditlån igen historisk lav. Amerikansk opsving er måske slut, hvilket lægger en dæmper på renten på den anden side af Atlanten.

Læs artiklen
Hvad er nutidsværdien af et lån?

Nyt om renter – Marts 2017

Den amerikanske centralbank (FED) har hævet renten. Det var forventeligt, hvilket markedernes reaktioner også afspejler. I medierne tales der om ”en normalisering af renten”, men hvad skal vi egentlig lægge i det? Hvilken indflydelse har faktorer som det franske valg, Brexit og overgangen fra industrisamfund til videnssamfund på markederne og renten? Det kan du blive klogere på her.

Læs artiklen
Nyt om renter - Marts 2017

Nyt om renter – Hvilken vej går briterne?

Det helt store fokuspunkt i de finansielle markeder den seneste tid har været den britiske EU- afstemning torsdag den 23. juni 2016. I øjeblikket er det umuligt at sige, hvilken vej afstemningen går, og det skaber store udsving i både valuta-, aktie- og obligationsmarkederne.

Læs artiklen
Nyt om renter - Hvilken vej går briterne

Nyt om renter – Maj 2016

Som omtalt i forrige Nyt om renter er Den Europæiske Centralbank gået planken ud med endnu mere negativ rente og større opkøb af obligationer. Formålet med dette fra ECB’s side er at få gang i forbruget og dermed også væksten, men spørgsmålet er: virker det? Det kigger vi nærmere på i denne udgave af ”nyt om renter”.

Læs artiklen
Nyt om renter - Maj 2016

Nyt om renter – April 2016

Den Europæiske Centralbank tager yderligere skridt for at sætte gang i væksten i Europa. På den anden side af Atlanten er der tegn på, at Den Amerikanske Centralbank skruer ned for optimismen. Resultat: faldende renter siden årets start. Kunne der dog være tegn på, at de lange renter er kunstigt lave? Det kigger vi nærmere på i denne udgave af ”nyt om renter”.

Læs artiklen
Nyt om renter - April 2016

Nyt om renter – Februar 2016

2015 blev afsluttet med en forventet rentestigning fra den amerikanske centralbank. Der er dog indtil videre intet der er som forventet i 2016. Vi kigger nærmere på udviklingen og prøver at komme nærmere på årsagerne til de store udsving.

Læs artiklen
Nyt om renter - Februar 2016

Nyt om renter – December 2015

December plejer at være en relativt stille måned for rentemarkederne, men ikke i år hvor der har været heftig aktivitet i både USA og Europa. Men hvad betyder det for rentens udvikling? Det ser vi nærmere på i denne udgave af nyt om renter.

Læs artiklen
Nyt om renter - december 2015

Nyt om renter – Oktober 2015

Rentestigningen i USA udeblev i september. Renten i USA er dermed ikke blevet sat op siden før Apple introducerede deres første iPhone, og der er tale om at renten forbliver lav så længe inflationen er det.

Læs artiklen
Nyt om renter - Oktober 2015