Tag: Ejendomsskatter

Er det en god ide at indefryse ejendomsskatter

Er det en god ide at indefryse ejendomsskatter?

Personer over 65 år og modtagere af visse pensioner og efterløn kan – når visse betingelser er opfyldt – få indefrosset ejendomsskatterne. Det vil sige, at kommunen med sikkerhed i den faste ejendom yder et lån svarende til skatterne. Lånet samt renter skal først betales tilbage, den dag huset sælges, alternativt når man dør.

Er det stadig en god ide at indefryse ejendomsskatter?

I mange år var en af de sikreste måder at tjene penge på som pensionist med fast ejendom at “indefryse ejendomsskatterne”. Indefrysning af ejendomsskatten betyder at man får et lån af kommunen til at betale ejendomsskatten, og at lånet samt renter først skal betales den dag huset sælges, alternativt når man afgår ved døden. Hvorvidt det stadig er en god ide at “indefryse ejendomsskatterne”, afhænger helt af om der er andre lån i ejendommen.