Tag: Aktier

Du får ingen belønning for køb af mange aktier og garantbeviser

Du får ingen belønning for køb af mange aktier og garantbeviser

Finanstilsynet besluttede i 2009 at sætte en øvre grænse for, hvor mange aktier og garantbeviser et pengeinstitut må kræve, for at du kan opnå bedre særvilkår end pengeinstituttets helt almindelige kunder.

Det fremgår af reglerne fra Finanstilsynets ”Bekendtgørelse om god skik” samt vejledning hertil.