Overvejelser i forbindelse med valg af sikker investering

Overvejelser i forbindelse med valg af sikker investering

For 25 år siden var bedste bud på en sikker investering at købe en obligation – gerne en realkreditobligation eller en fra kommunekredit. Dette er stadig en sikker investering, men er det den sikre investering, der giver det bedste afkast?

Skrevet af Redaktionen

Artiklen er fra maj 2013

 

For 25 år siden var bedste bud på en sikker investering at købe en obligation – gerne en realkreditobligation eller en fra kommunekredit. Dette er stadig en sikker investering, men er det den sikre investering, der giver det bedste afkast?

Det karakteristiske ved sikre investeringer er, at renten på disse er faldet markant de seneste år. Det betyder, at omkostninger har fået relativt meget større betydning ved vurdering af en mulig investering. En løbende årlig omkostning på 0,5% til forvaltning/pleje betyder relativt mindre, hvis renten er 6%, end hvis den er 1%. 

Vi betragter en sikker investering som en investering, hvor det er helt usandsynligt, at man ikke får alle sine penge tilbage ved udløb, og en investering hvor værdiudsving i investeringens løbetid er begrænsede. Begrænsning af værdiudsving opnås dels ved at investere i noget med en høj kreditværdighed/sikkerhed og i noget med en relativ kort løbetid, f.eks. 3 år.

Hvis man går i banken, får man ofte rådet om at investere via investeringsforeninger. Investeringsforeninger er, som navnet antyder, “foreninger”, men er i realiteten i høj grad påvirket af de banker, der oprindelig var med til at stifte dem. Investeringsforeninger er gode til at sprede risiko for mindre investeringer, ligesom de er gode at bruge, hvis man ønsker at investere i ting, der kan være vanskeligt at gøre selv, f.eks. i udenlandske aktier.

På sikre investeringer, som f.eks. korte obligationer, “æder” omkostningerne nutildags relativt meget af afkastet. Tag som eksempel investeringsforeningen “Nordea Invest korte obligationer privat”. De tre største investeringer (ca. 24% af samtlige investeringer) udgøres af:

  • 2% Nordea kredit 1.1.15 der i dag giver en rente på ca. 0,30%
  • 4% BRF kredit 1.1.16 der i dag giver en rente på ca. 0,46%
  • 2% Realkredit Danmark 1.4.18 der i dag giver en rente på ca. 1,04% 

Selvom den sidstnævnte obligation har 5 års løbetid, er renten kun lige over 1,00 %. Med disse renter tager det en pæn del fra afkastet at skulle betale Årlige Omkostninger i Procent på 0,39% til Investeringsforeningen.Ovenstående er ikke på nogen måde specielt for Nordea Invest, men mere en konsekvens af den lave rente vi har for tiden.

For at spare omkostninger kan man jo købe de samme obligationer selv. De er meget likvide, der er kun en årlig rentebetaling, og der er ikke nogen løbende afdrag, så det er relativt “nemt” at have dem i depotet. Uanset dette er renten stadig under 1,00 %.

Det gode alternativ er indskud hos banker. Indskud op til EUR 100.000 er garanteret af den danske stat. På den måde bliver et indskud, i en hvilken som helst dansk bank, til et indskud hos den danske stat, der er en af de få stater tilbage i verden med den højst opnåelige rating/kreditvurdering.

Som mindre investor kan man således få en rente – der for store investorer er forbundet med en betydelig risiko – med statsgaranti, hvis man vel at mærke holder sig under de nævnte EUR 100.000. Ifølge bankernes listepriser giver en binding på 3 år op til 2,50%, mens en binding på 1 år giver op til 1,65%.

Se flere listepriser på http://www.mybanker.dk/sammenlign/opsparing/opsparingskonto/, eller vælg at udbyde din opsparing på http://www.mybanker.biz, hvor du selv bestemmer beløb (min. 100.000 kr) og løbetid, samtidig med at du sætter bankerne i konkurrence med hinanden.

Får du nok ud af dine penge?

Få mest muligt ud af din opsparing. Sammenlign bankers renter på opsparing her – gratis.

Sammenlign opsparingskonti her

Om forfatteren Redaktionen

Energiforbedringer kan give billigere lån

Læs artiklen
Energiforbedringer kan give billigere lån klimalån
Store prisforskelle på køb og salg af udenlandske aktier 22. januar 2018 Store prisforskelle på køb og salg af udenlandske aktier Lav en portefølje med investeringsforeninger 14. september 2017 Lav en portefølje med investeringsforeninger 8. maj 2017 Investeringsforeninger i et lavrentemiljø