Mybankers bemærkninger til Forbrugerombudsmandens afgørelse

Mybankers bemærkninger til Forbrugerombudsmandens afgørelse

Mybanker har altid oplyst rentesats, årlige omkostninger i procent (ÅOP) og om renten er fast eller variabel. De seneste par år har vi tillige oplyst en månedlig ydelse. Nu oplyser vi så derudover: De samlede kreditomkostninger, det samlede tilbagebetalte beløb, det samlede kreditbeløb og etableringsomkostninger. Vi håber ikke at kravet om de yderligere oplysninger forvirrer mere end de gavner.

 

Markedsføring eller ej

Afgørelsen relaterer sig kun til nogle af de produkter vi sammenligner – nemlig de, hvor Mybanker har en samarbejdsaftale med banker om at vores brugere, ved at klikke på et produkt, enten bliver dirigeret til bankens hjemmeside, for at læse mere om produktet, eller har mulighed for at blive kontaktet af banken. Uagtet Forbrugerombudsmandens afgørelse mener Mybanker, at vores prissammenligning ikke kan sidestilles med markedsføring af egentlige bankprodukter. Vi udbyder ingen lån eller kreditprodukter og indgår ikke låneaftaler med vores brugere på vegne af banker. Vi sammenligner blot en række prisoplysninger, som skaber gennemsigtighed og øger konkurrencen, og fungerer derfor som budbringer af information.

 

Kreditformidler – en voldsom vildfarelse fra Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden mener også, at Mybanker er en decideret kreditformidler. At nå frem til denne konklusion kræver en del juridisk kreativitet og fremkommer ved, at Forbrugerombudsmanden mener, at fordi Mybanker viser visse prisoplysninger for udlånsprodukter, så viser Mybanker så vigtige informationer om produkterne, at det kan sidestilles med at præsentere hele kreditaftalen. Og derfor bliver Mybanker kreditformidler. Efter vores og gængs opfattelse kan Forbrugerombudsmanden ikke være mere på vildspor, end det er tilfældet her. Det svarer jo til at sige, at en avis, som bringer en boligannonce i sin ejendomssektion, anses som ejendomsmægler og ikke bare som budbringer af information om boligen.

Vi har svært ved at forstå bevæggrundene bag Forbrugerombudsmandens afgørelse, men uanset den uventede praksisændring, så ser vi frem til fortsat at guide vores brugere gennem den finansielle jungle og vi sætter som altid stor pris på jeres feedback og loyalitet.

 

Har du den bedste bank til dine behov?

Gør som mange andre danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Få tilbud fra interesserede banker