Indekskontrakter: Hold øje med renten

Betaler du for meget i gebyrer

Artiklen er fra november 2012

Du skal vælge et pengeinstitut, der tilbyder høj rente på dine indekskonti, hvis du ønsker et større indekstillæg fra Staten på dine indekskontrakter. Renten er nemlig afgørende for længden af udbetalingsperioden, og jo højere rente du får, desto længere tid betaler Staten et indekstillæg til dig.

Stor forskel på rentesatser

Du skal være opmærksom på, at der er stor forskel på de rentesatser, som pengeinstitutterne forrenter indekskonti med. Derfor skal du jævnligt holde dig opdateret på området og foretage en sammenligning af priserne på indekskontrakterne, så du sikrer dig, at du er tilknyttet en bank med en høj rente. Hvis du gennem en årrække har en lav rente, kan du nemlig risikere, at udbetalingsperioden ophører før det aftalte tidspunkt, idet Statens indekstillæg kun udbetales, så længe der er en saldo på indekskontoen.

 

Lav rente ”tømmer” din konto

De fleste mennesker med indekskonti har nok en forventning om, at de får udbetalt indekskontoen over 10 eller 15 år afhængigt af, om de vælger ”fast grundrente” eller ”variabel grundrente”. Dette er dog ikke korrekt. Den ”faste grundrente” og ”variable grundrente” på en indekskonto har nemlig ikke noget at gøre med selve den rente, som du får på indekskontoen i et pengeinstitut. Grundrenten er reelt blot en ”teknisk rente”, der ”bestemmer”, hvor stort et beløb, der bliver udbetalt pr. måned i udbetalingsperioden. Den ”variable grundrente” fastsættes hvert år i oktober af Økonomistyrelsen (2009: 3,25%, 2010: 0,75% og 2011: 1,10%). Er din rente i pengeinstituttet lavere end grundrenten, medfører det, at din indekskonto bliver ”tømt” hurtigere. Derfor skal du naturligvis sørge for, at renten i dit pengeinstitut er højere end grundrenten.

Baggrunden for indekskonti

Indekskonti blev indført i 1957 for at sikre borgeren et supplement til folkepensionen, ATP og andre pensionsordninger, som borgeren måtte have. Indekskonti kunne oprettes frem til 24. november 1971. Indekskonti består af en almindelig pensionsopsparing og dels af et indekstillæg, som Staten udbetaler. Indekskonti kan flyttes mellem pengeinstitutterne, også i udbetalingsperioden.

Vil du læse mere om indekskonti

På vores hjemmeside, Mybanker.dk, kan du finde en sammenligningsoversigt for pengeinstitutternes indekskonti og derigennem sikre dig en høj rente.