Redaktionen

Mybanker redaktionen består af en række eksperter indenfor boligfinansiering, privatøkonomi og meget mere. Du vil muligvis have set os i nyhederne, hvor vi ofte bliver anvendt som ekspertkilde. Vi arbejder altid på at gøre komplekse økonomiske emner forståelige for alle og at bygge bro mellem borgeren, samfundet og finanssektoren.

Artikel

Hvad er nutidsværdien af et lån?

Nutidsværdi er et tal, der viser summen af alle ydelser på lånet omregnet til dagens priser. Forskellen mellem lånets størrelse og nutidsværdien er et udtryk for den reelle omkostning ved at låne pengene. I nutidsværdien er der taget hensyn til den udhuling af fremtidige ydelser, som skyldes inflation.

Læs artiklen
Hvad er nutidsværdien af et lån?
Artikel

Gør dit realkreditlån billigere

Jo mindre dit lån er i forhold til ejendommens værdi, jo mindre er risikoen for, at realkreditinstituttet ikke får sine penge igen ved en evt. tvangsauktion. Derfor er det sådan, at jo højere værdien af ens ejendom er, jo mindre er bidragsprocenten på et givet lån.

Læs artiklen
Gør dit realkreditlån billigere
Gode råd

Danmarks bedste bank 2023

Traditionen tro har Mybanker igen i år foretaget vores årlige bankundersøgelse. Samlet set viser undersøgelsen en markant ændring i kundetilfredsheden sammenlignet med sidste år. Derudover er der flere ændringer i forhold til, hvilke parametre kunderne prioriterer, når der skal vælges bank.

Læs artiklen
Danmarks bedste bank 2022