Lovgiver har bestemt, at du skal kunne se ÅOP i reklamemateriale

Sidst redigéret: 04. oktober 2012
Lovgiver har bestemt, at du skal kunne gennemskue, hvordan ÅOP beregnes i reklamemateriale, men kun for et repræsentativt beregningseksempel, så ÅOP kan være højere.

Reglerne for reklame/markedsføring af lån og kreditter er pr. 1. november 2010 ændret markant, og du skal nu kunne gennemskue prisoplysninger i reklamemateriale, men kun for et et repærsentivt beregningseksempel. Det har EU bestemt i deres forbrugerkreditdirektiv, artikel 4.

 

Men værd dog opmærksom på, at långiver kan have forskellige tilbagebetalingsgebyrer afhængigt af, om du tilbagebetaler via homebanking, Betalingsservice og indbetalingskort m.v, og långiver vil formentlig altid vælge den billigste løsning i deres reklamemateriale. Det ser ikke ud som om, at der er krav i reklamemateriale til at oplyse om den valgte tilbagebetalingsmåde, da eksemplet bare skal være repræsentativt. Så hér skal du bare lige være opmærksom på, at ÅOP kan være højere, hvis långiver har forskellige gebyrer for tilbagebetalingsmåden, og långiver har valgt kun at medtage den billigste løsning i deres reklamemateriale.   

 

1) markedsføringslovens § 14 a - (finansieringsselskaber og forretninger, der formidler lån og kreditter. Hvis en forretning udbyder et pengeinstituts lån og kreditter, og reklamerer for dem, så skal forretningen for lånet og kreditten benytte sig af markedsføringslovens § 14 a og ikke prisoplysningsbkg. for pengeinstitutter § 9).

 

2) prisoplysningsbkg. for pengeinstitutter § 9.

 

Dette er lovteksten: (du kan på vores oversigt over forbrugerlove finde den fulde ordlyd af alle lovene).
 

 

 

Markedsføringslovens § 14 a:

§ 14 a. Enhver markedsføring af kreditaftaler, der angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkredit, skal indeholde de standardoplysninger, der følger af stk. 2.

Stk. 2. Standardoplysningerne i henhold til stk. 1 skal klart, tydeligt og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel angive:

1) Debitorrenten, fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten.

2) Det samlede kreditbeløb.

3) De årlige omkostninger i procent, som beregnet efter lov om kreditaftaler.

4) Kreditaftalens løbetid.

5) Ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling.

6) Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og raternes størrelse.

Stk. 3. Hvis indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med kreditaftalen, navnlig en forsikring, er obligatorisk for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser og en sådan aftales omkostninger ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også være angivet klart, tydeligt og på en fremtrædende måde sammen med de årlige omkostninger i procent.

Stk. 4. En kreditformidler skal i reklamer og i dokumentation henvendt til forbrugere gøre opmærksom på omfanget af sine beføjelser, navnlig om vedkommende udelukkende samarbejder med en eller flere kreditgivere eller optræder som selvstændig mægler.

 

 

 

Prisoplysningsbkg. for pengeinstitutter § 9.

§ 9. Enhver markedsføring af udlånskonti, foretaget af pengeinstitutter, hvor markedsføringen angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med udlånet, skal indeholde de standardoplysninger, der følger af stk. 2.

Stk. 2. Standardoplysningerne i henhold til stk. 1 skal klart, tydeligt og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel angive:

1) Debitorrenten, fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med udlånet.

2) Det samlede kreditbeløb.

3) De årlige omkostninger i procent (ÅOP), som beregnet efter lov om kreditaftaler.

4) Udlånets løbetid.

5) Ved udlån i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling.

6) Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og raternes størrelse.

Stk. 3. Hvis indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med udlånet, navnlig en forsikring, er obligatorisk for at opnå udlånet eller for at opnå udlånet på de annoncerede vilkår og betingelser, og en sådan aftales omkostninger ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også være angivet klart, tydeligt og på en fremtrædende måde sammen med de årlige omkostninger i procent.

 

Sidst redigéret: 04. oktober 2012